14. února - svátek sv. Valentina

Svátek sv. Valentina je oslava lásky. Měla by nám připomenout zakázané svatební obřady pro římské vojáky, kteří se neměli ženit z důvodu lepší bojové připravenosti.

Sv. Valentýn se slaví tradičně 14. února a letos připadne na neděli. K nám dostal přes velkou louži - z Ameriky. I když na to tradicionisté třeba žehrájí, dnes se u nás tento svátek již docela zabydlel. U nás sice oslavujeme lásku  1. máje, ale proč  nevyužít skvělé příležitosti a třeba  požádat svou dívku o ruku,  vyznat dívce lásku, nebo také můžete mile překvapit vlastní ženu. K tomu je takový luxusní parfém jako stvořený.
Kdo byl vlastně sv. Valentin? Jedna z verzí je, že to byl urozený Říman, který se stal  knězem a měl léčitelské schopnosti. Přes zákaz císaře Claudia II. oddával podle křesťanského rituálu vojáky. Ženatí muži podle císaře neměli v boji tak dobré výsledky jako svobodní.  Podle jedné z legend jej císař uvrhl do žaláře a odevzdal soudci Asteriovi.  Valentin se modlil k Bohu a vrátil zrak soudcově nevidomé dceři, který poté s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal o sv. křest. Zpráva o uzdravení slepé dívky a obrácení soudce na křesťanskou víru rozzuřila pohany, kteří zaútočili na soudcův dům, vyvlekli Valentina na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem. Tam  pod zříceninou baziliky, která mu byla zasvěcena, našli archeologové jeho hrob. Tradice posílání Valentinských pohlednic a následně dárky pro zamilované má počátek v 15.stol., když orleánský vévoda Charles poslal z londýnského vězení manželce první "valentinku".

Zpět do magazínu
Nahorů