Sv. Valentin

Sotva jsme se vzpamatovali z Vánoc už je tu Valentin! Co vlastně víme o tomto svátku, který se k nám poslední dobou tak rozšířil?

   Sv. Valentin byl urozený Říman, který se stal  knězem a měl léčitelské schopnosti. Podle jedné z legend  Valentin byl předveden před císaře Claudia II., protože přes zákaz oddával vojáky podle křesťanského rituálu. Císař nepotřeboval aby se vojáci ženili, podle jeho názoru ženatí muži  v armádě nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní. Uvrhl ho do žaláře, kde jej odevzdal soudci Asteriovi. Valentin se modlil k Bohu a vrátil zrak soudcově nevidomé dceři, který poté s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal o sv. křest. Zpráva o uzdravení slepé dívky a obrácení soudce na křesťanskou víru rozzuřila pohany. Ti zaútočili na soudcův dům, vyvlekli Valentina na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem. Tam  pod zříceninou baziliky, která mu byla zasvěcena, našli archeologové jeho hrob. Tradice posílání Valentinských pohlednic a následně dárky pro zamilované má počátek v 15.stol., když orleánský vévoda Charles poslal z londýnského vězení manželce první "valentinku". Pokud byste snad tento svátek zamilovaných již nestihli oslavit, nebo ho snad ignorujete, nezoufejte. Vše se dá napravit. Jsou tu další svátky, narozeniny a výročí vašich drahých, pro které bude pravý parfém, který naleznete na našem eshopu ARTparfémy, tou správnou volbou, kterou mile překvapíte.


Zpět do magazínu
Nahorů